Redskap

Kronos - Rotorharver


Produkt Beskrivelse

Vi har utstyret for redusert jordbearbeiding!

Vår største salgssuksess!

Våronn uten pløying går som en drøm med Kronos rotorharver.

Lange kniver og tilstrekkelig vekt sikrer god oppdeling av halm og stubb samt en suveren innblanding. Ferdig såbed etter en til to ganger kjøring.

Kronos er allsidig og egner seg for mange slags jordbearbeiding, men spesielt for stubbearbeiding, pløyefri jordbearbeiding og innblanding av husdyrgjødsel. Kronos-harvens gode egenskaper kommer fra knivens spesielle stillinger.

Knivene kutter og blander halm og andre vekster jevnt inn i hele havredybden. Kronos har lite trekkraftbehov og det skal kjøres med relativt høy hastighet (12–15 km/t). Dette gjør at harven har meget stor kapasitet, og er økonomisk i bruk.

Tekniske Data:

Kronos Hector 3550 L er faste harver. Kronos Hector 3700 L og 4200 L og 4800 L er tredelte harver med hydraulisk oppløft. 4150 H og 4900H er slepeharver med 4-aksler.

Kronos Tabell