Industri & Landbruksbygg

Antti - Alt fra korntørkeutstyr til komplette korntørkehus


Produkt Beskrivelse

Westreng Maskinforretning er Antti importøren i Norge.

Landbruket må hele tiden forbedres og skjerpede krav stilles innen kornproduksjon. Faktorer som påvirker framgang er eff ektivitet, lave faste kostnader og bedre driftsøkonomi. Antti-Teollisuus går i spissen for utviklingen og tillbyr markedet det nyeste innen tørke- og lagringsteknikk- en teknikk som oppfyller alle dagens krav. Blandt de økonomiske og eff ektive sirkulerende satstørkene, finnes den rette løsningen og størrelsen for alle.

Anttis sirkulerende satstørke skaper optimale forutsetninger for tørking også under vanskelige forhold. Sirkulasjon fører til at tørkingen blir mer effektiv og energigjerrig. Når kornet føres tilbake til overseksjonene, der ingen varmluft tilføres, diffunderer vannet ut fra kjernen og vannet blir mer lett tigjengelig.

Sirkulasjonen fører også til at en høyere temperatur på varmluften kan benyttes uten at kvaliteten på kornet blir dårligere. Dette fører til en høyere virkningsgrad og dermed lavere energiforbruk. Kornet sirkuleres til ønsket fuktinnhold nåes, noe som medfører et parti av veldig jevn og høy kvalitet. Forskjeller i fuktinnhold i partiet utjevnes og hver gang kornet sirkuleres passerer den luftrenseren som fører til en uslåelig ren vare.